רוקחת קלינית ד"ר ורדית קלמרו

דוקטור לתרופות – קוד אתי

לד"ר לתרופות אחריות בהעברת מידע אמין ומקיף ושאינו תלוי, באינטרסים של גופים ציבוריים כגון: קופות החולים ובתי החולים, ושאינו תלוי, ולו גם בעקיפין, במימון של חברות פארמה.
ד"ר לתרופות מתחייבת לכתיבה רפואית הוגנת:

  • לייצג באופן מדויק, הוגן ומאוזן את המחקר הרפואי והמדעי.
  • לשכתב מידע מדעי ומסובך ולהופכו ברור להבנה עבור הציבור הרחב.
  • לבדר את הקורא ולהעניק לו תובנה ותפיסה ייחודית שאינו חשוף אליה בד"כ.
  • לחבר את הקורא לעולם הרפואי ובעקיפין לשפר את שירותי הבריאות עבורו.
  • לתקן טעות, אם חלילה יועלה מידע שגוי או לא מדויק.

ד"ר לתרופות מתחייבת למתן שירות איכותי העומד בסטנדרטים של מקצועיות, שירותיות ואמינות, בגישה אישית ובכבוד הדדי לצרכי ולרצונות הלקוחות. 

כתיבה רפואית הוא תחום אינטר-דיסיפלינרי שמיושמים בו ידע מתחומי הרטוריקה (ההתבטאות בכתב) ומתחומי המדע (תרופה, תופעה רפואית, מחלה). מטרת הכתיבה הרפואית היא להקל על הקורא, קרי הציבור שאינו עוסק בתחום הרפואי, את הבנת התופעה הרפואית או הבנת מנגנון ויעוד התרופה.
ישנם קהלים רבים ומגוונים אשר צורכים כתיבה רפואית, ולכל אחד מהקהלים ראויה התייחסות שונה. כך לדוגמא, כתיבה בנושא תרופה מסוימת לרופאים תהיה שונה מכתיבה על אותה התרופה לקהל הרחב שאינו עוסק ברפואה. ולמרות זאת, קיימת מטרה משותפת לכלל הקהלים, כאשר כותבים מידע רפואי, והיא הנגשת והתאמת המידע הרפואי באופן הברור והאפקטיבי ביותר.
כתיבה רפואית שונה מכתיבה ספרותית רגילה, משום שבכדי שתהיה ברורה ומותאמת לקהל הקוראים היא חייבת לשלב ידע, שיטות, ומינוחים ממגוון תחומים, כגון: ביוסטטיסטיקה, רפואה, רוקחות, שפה עברית ואנגלית, בריאות ציבור ועוד.
כתיבה רפואית לציבור היא חשובה משום שהיא מחברת את עולם הרפואה ומונחים מתחום הרפואה, כמו תרופות או מידע על מחלות, לציבור הרחב, שאינו עוסק ופחות מבין בנושאים אלו.

לד"ר לתרופות אחריות בהעברת מידע אמין ומקיף ושאינו תלוי, באינטרסים של גופים ציבוריים כגון: קופות החולים ובתי החולים, ושאינו תלוי, ולו גם בעקיפין, במימון של חברות פארמה. 
מידע שאינו מבוסס ומועבר לקהל באופן שאינו מבוקר ומקצועי, עלול להביא לתפיסות מוטעות באשר לטיפול הרפואי-תרופתי ובכך לגרום לבלבול, יצירת ציפיות שווא, אכזבה ואף אובדן אמון בצוות הרפואי, במערכת הרפואית ובסופם גם בד"ר לתרופות. 
ב- 2015 פורסמו ועודכנו 2 נהלים ע"י אגף הרוקחות במשרד הבריאות, המסדירים את נושא פרסום מידע רפואי-תרופתי לציבור: 
נוהל 134: העלאת מודעות למחלות (המ"ל) – כללים להנגשת מידע לציבור הרחב שנעשה במימון או בחסות בעל הרישום באופן ישיר או באמצעות גוף שלישי. עדכון מס 1 אוגוסט 2015
נוהל 137: כללים לשיפור שימוש מושכל והיענות לטיפול התרופתי במטופלים שנרשמו עבורם תכשירי מרשם, באמצעות מידע שאינו מסחרי. ינואר 2015
מטרות הנהלים הן להסדיר כללים להגברת מודעות הציבור למחלות ולתרופות שונות, בכדי לקדם חינוך לבריאות אצל המטופל.

כדאי שתדעו! כללים להנגשת מידע תרופתי לקהל הרחב ברשת

מדויק – על המידע להיבדק בקפידה כך שהציבור לא יוטעה.

עדכני – על המידע להיות עדכני ככל שרק ניתן, ולכלול את תאריך המידע. על המידע להתעדכן מעת לעת בהתאם לפרסומים בספרות המקצועית.

נתמך לאורך זמן – המידע צריך להיתמך במידע רפואי מבוסס מדעית, ממקורות אמינים, ובעלי סמכא. 

מקיף – המידע יציג את התכונות העיקריות של המחלה/התרופה, כולל רקע כללי ואף אטיולוגיה כאשר נדרש. 

הוגן ומאוזן – יש לדאוג כי השפעת והשלכות המידע המוצג לא יגרמו לבהלה בציבור ויוצגו בצורה מאוזנת והוגנת. "הכלל שיש לשומרו הוא שאין לעודד את המטופלים לבקש טיפול מסוים מהרופא המטפל". 

שפה והנגשה – השפה בה יעשה שימוש תהיה ברורה ומובנת לציבור, כך שהמסרים המועברים יתמכו בתחביר ראוי. 

התאמה לתנאי הרישום בארץ – על המידע להיות תואם לעלון הרלוונטי העדכני (העלון לצרכן, העלון לרופא) ולתנאי הרישום. 
במידה שמונגש מידע שאינו בתנאי הרישום בארץ של התכשיר יש לציין זאת במפורשות. 
במידת האפשר, יבוצע קישור לרישום התרופה באתר משרד הבריאות, אגף הרוקחות.

מקורות מידע – מקורות המידע שיעשה בהם שימוש יהיו ברורים ומאוזנים.

 

מקורות:
נוהל 134:  העלאת מודעות למחלות (המ"ל) – כללים להנגשת מידע לציבור הרחב שנעשה במימון או בחסות בעל הרישום באופן ישיר או באמצעות גוף שלישי. עדכון מס 1 אוגוסט 2015
נוהל 137: כללים לשיפור שימוש מושכל והיענות לטיפול התרופתי במטופלים שנרשמו עבורם תכשירי מרשם, באמצעות מידע שאינו מסחרי. ינואר 2015